Fondsunderrådgiver

En underrådgiver for aksjefond er en finansiell profesjonell som er ansatt av et aksjefondsselskap for å gi investeringsråd og ta investeringsbeslutninger på vegne av fondet. Underrådgiveren er vanligvis en registrert investeringsrådgiver (RIA) eller et registrert investeringsrådgiverfirma. Et aksjefondsselskap ansetter en underrådgiver for å yte investeringsforvaltningstjenester til fondet. Underrådgiveren er ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger på … Les mer