Prosyklisk definisjon

En prosyklisk definisjon er et teknisk begrep som brukes i makroøkonomi for å beskrive en situasjon der en økonomisk indikator, for eksempel bruttonasjonalprodukt (BNP), beveger seg i samme retning som den samlede konjunktursyklusen. Med andre ord, når økonomien ekspanderer, vil også BNP øke; når økonomien trekker seg sammen, vil BNP synke. Begrepet «prosyklisk» er avledet … Les mer

Hva er skatteregnskap?

Begrepet contablilidad Det er et konsept som refererer til teknikkene som brukes til å registrere de økonomiske transaksjonene til en person eller et selskap. Skatteregnskap er en av de eksisterende typer regnskap. Når vi snakker om skatteregnskap, refererer vi til alle de handlingene og oppgavene knyttet til skatteforpliktelser som er definert i skattereglene i hvert … Les mer

Kategorier R