Hvordan rentegulvberegninger fungerer

Når en låntaker tar opp et lån, er renten de betaler typisk bestemt av markedsforholdene på lånetidspunktet. Noen lån kommer imidlertid med et rentegulv, som er minimumsrenten låntakeren skal betale over lånets løpetid. Det er noen forskjellige måter som rentegulv kan beregnes på. Den vanligste metoden er å ta prime rate og legge til en … Les mer