Hvordan likvidasjonsverdi måler et selskaps verdi

Regnskapsmessig er likvidasjonsverdi det estimerte provenyet som ville bli mottatt fra salg av et selskaps eiendeler dersom selskapet skulle bli oppløst. Denne verdien er typisk lavere enn den virkelige markedsverdien av eiendelene, da den ikke tar hensyn til selskapets inntjeningspotensial eller fremtidig vekst. Likvidasjonsverdi brukes vanligvis til å måle et selskaps verdi i tilfeller der … Les mer

avkastning i finans: formel, typer og hva den forteller deg

. Hva er avkastning i finans? Avkastning i finans er definert som prosentvis avkastning på en investering over en bestemt tidsperiode. Det finnes ulike typer avkastning, som er basert på ulike faktorer som type investering, hvor lenge investeringen holdes og gjeldende markedsforhold. Yield kan brukes til å måle ytelsen til en investering, og de kan … Les mer