Hva er prorasjon?

Prorasjon er et regnskapsbegrep som refererer til allokeringen av en finansiell eiendel eller forpliktelse over tid i henhold til betalingsplanen. For eksempel, hvis et selskap betaler sine ansatte den første i hver måned, men en ansatt slutter den 15. i måneden, vil selskapet forholdsmessig fordele den ansattes lønn for den tiden arbeidet. Hvilket av følgende … Les mer