Reststandardavvik

Det gjenværende standardavviket er et mål på spredningen av datapunktene rundt den tilpassede linjen i en regresjonsanalyse. Det beregnes som kvadratroten av summen av de kvadrerte residualene delt på frihetsgradene. Det gjenværende standardavviket kan brukes til å vurdere godheten av regresjonsmodellen og til å sammenligne ulike modeller. Hva betyr RSS? En RSS, eller Really Simple … Les mer