Nåværende konto: Definisjon og hva som påvirker den

Hva er nåværende konto? Driftskontoen er summen av et lands nettohandel med varer og tjenester, nettoinntekter fra husleie, renter og utbytte, og netto overføringsbetalinger (som utenlandsk bistand). Driftsbalansen er en viktig indikator på et lands økonomiske helse. Hva er forskjellen mellom brukskontoen og finanskontoen? Driftskontoen er en oversikt over et lands import og eksport, så … Les mer

Hva betales frakt til (CPT)?

Frakt til (CPT) er et kommersielt begrep som indikerer at selgeren leverer varen til en transportør eller en annen person oppgitt av kjøperen for selgers egen regning og risiko. Begrepet brukes ofte i internasjonale handelstransaksjoner. Hva er forskjellen mellom CPT og CIF? CPT (kostnad og frakt) og CIF (kostnad, forsikring og frakt) er begge internasjonale … Les mer

Hva er et strukturert produkt?

Rent økonomisk er et strukturert produkt resultatet av unionen, i samme struktur, av to eller flere finansielle instrumenter. Strukturerte produkter dannes vanligvis ved å kombinere et fast inntektsprodukt pluss ett eller flere finansielle derivater. Det finansielle derivatet bruker som en referanse en eiendel som kalles underliggende eiendel. Den underliggende eiendelen kan for eksempel være en … Les mer

Kategorier P