Opsjonspool Definisjon

En opsjonspool er en prosentandel av et selskaps utestående aksjer som er avsatt til ansatte. Størrelsen på opsjonspoolen bestemmes typisk på tidspunktet for et selskaps børsnotering, og er vanligvis mellom 10-20 % av det totale antall utestående aksjer. Hvor mye bør jeg sette av til opsjonspool? Det finnes ikke noe fast svar på dette spørsmålet, … Les mer

Kontor for valutakontrolløren (OCC)

Office of the Comptroller of the Currency (OCC) er et amerikansk føderalt byrå som er ansvarlig for befraktning, regulering og tilsyn med nasjonale banker og føderale spareforeninger. OCC er også ansvarlig for å føre tilsyn med de føderale filialene og byråene til utenlandske banker i USA. Hvordan finner jeg ut hvem banken min er regulert … Les mer