Hva er frittstående risiko?

Risiko er potensialet for at en uønsket hendelse eller et sett med hendelser kan inntreffe som vil ha innvirkning på måloppnåelsen. Frittstående risiko er risikoen for tap som ikke er forbundet med andre risikoer. Det er den reneste formen for risiko og brukes ofte til å måle risikoen til en portefølje eller verdipapir. Hva er … Les mer

Majoritetsaksjonær Definisjon

En majoritetsaksjonær er en person eller enhet som eier mer enn 50 % av aksjene i et selskap. Majoritetsaksjonæren har kontroll over selskapet og kan ta beslutninger om drift, ledelse og strategi. Begrepet brukes i både offentlige og private virksomheter. Har en 50 % aksjonær kontroll? Selv om en 50 % aksjonær ikke teknisk sett … Les mer