Dekket sikkerhetsdefinisjon

Et dekket verdipapir er et verdipapir som: 1. Handles på en nasjonal verdipapirbørs; 2. Registrert hos SEC under Securities Act av 1933; eller 3. Et verdipapir for en utenlandsk regjering eller en internasjonal organisasjon som er utpekt av SEC som et dekket verdipapir. Begrepet «dekket verdipapir» er viktig fordi det bestemmer hvilke verdipapirer som er … Les mer