Gjeldsoverheng

Gjeldsoverheng er en situasjon der et firmas utestående gjeld er så høy at det fraråder potensielle investorer fra å tilby ny finansiering, selv om den nye finansieringen vil bli brukt til å investere i produktive prosjekter som vil øke verdien av firmaet. Hovedårsaken til at gjeldsoverheng kan være et problem er at det kan føre … Les mer

Business Asset

En forretningseiendel er alt som brukes til å generere inntekter for en bedrift. Dette kan inkludere fysiske eiendeler som bygninger, maskiner og inventar, samt immaterielle eiendeler som patenter, opphavsrettigheter og goodwill. Forretningsmidler kan deles inn i to brede kategorier: driftsmidler og ikke-driftsmidler. Driftsmidler er de som er direkte involvert i den daglige driften av virksomheten, … Les mer