Varekurv: Definisjon, KPI-beregning og eksempel

Kurv med varer. En varekurv er en samling varer som brukes til å måle endringer i levekostnadene. Varekurven brukes til å beregne konsumprisindeksen (KPI), som er et mål på inflasjonen. Hva mener du med KPI? Konsumprisindeksen (KPI) er et mål på den gjennomsnittlige prisendring over tid som forbrukere betaler for en kurv med forbruksvarer og … Les mer