Covered Straddle Definisjon

En dekket straddle er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en call og en put med samme innløsningspris og utløpsdato, og holde dem begge til utløp. Tanken bak denne strategien er å tjene på prisbevegelser i begge retninger, samtidig som den har begrenset nedsiderisiko. For å implementere en dekket straddle, kjøper traderen først en kjøpsopsjon … Les mer