Hva er en handelsbank?

En handelsbank er en type finansinstitusjon som gir kapital til selskaper i form av lån eller investeringer. Handelsbanker er også involvert i garanti, utstedelse og handel med verdipapirer. Hva er forskjellen mellom handelsbank og forretningsbank? En handelsbank er en bank som gir kapital til virksomheter i form av lån og aksjeinvesteringer, samt gir finansiell rådgivning … Les mer

Kinesisk veggdefinisjon

En kinesisk vegg er et forretningsbegrep som brukes for å beskrive den metaforiske barrieren mellom to avdelinger eller enheter i et selskap som ikke skal dele informasjon eller ha kontakt med hverandre. Begrepet brukes ofte i finansnæringen for å beskrive skillet mellom investeringsbankfolk og analyseanalytikere. Hvor kommer uttrykket kinesisk vegg fra? Uttrykket «kinesisk vegg» brukes … Les mer