Revisjonsavdelingen

Revisjonsavdelingen er ansvarlig for å sikre at regnskapet til en organisasjon er nøyaktig og i samsvar med allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP). Revisjonsavdelingen gir også en uavhengig vurdering av organisasjonens regnskap og internkontroll. Hva er revisjonens rolle? Revisjonens rolle er å gi en uavhengig uttalelse om et selskaps regnskap. Denne uttalelsen er basert på revisors undersøkelse … Les mer