Prisnivå

«Prisnivået» er det gjennomsnittlige prisnivået for alle varer og tjenester i en økonomi. Prisnivået måles ved konsumprisindeksen (KPI). KPI er en varekurv som representerer en typisk forbrukers kjøp. KPI beregnes ved å ta prisene på varekurven og dele dem med et basisårs priser. KPI multipliseres deretter med 100 for å få prisnivået. Er prisnivået det … Les mer

Curtesy Definition

En Curtesy Definition er et juridisk begrep som refererer til retten til en ektemann til å arve sin kones eiendom ved hennes død. Denne retten er basert på det eldgamle common law-prinsippet om at en mann og en kone er én juridisk enhet, kjent som «coverture». I henhold til dette prinsippet ble en ektemann ansett … Les mer