Forstå profittsentre

For å forstå profittsentre må man først forstå konseptet med et «senter». Et senter er definert som et sted, person eller ting som noe annet er organisert eller arrangert rundt. I næringslivet er et profittsenter en forretningsenhet i et selskap som er ansvarlig for å generere overskudd. Resultatsenteret er vanligvis ansvarlig for alle aspekter av … Les mer

Hva er opptjent inntekt?

IRS definerer arbeidsinntekt som «lønn, lønn, tips og andre skattepliktige ansattes lønn,» samt «nettoinntekt fra selvstendig næringsdrivende.» For å kvalifisere som arbeidsinntekt må pengene være tjent gjennom aktivt arbeid, fremfor passive inntektskilder som investeringer. Det er noen få unntak fra hva som regnes som arbeidsinntekt. For eksempel kan visse typer uføretrygd regnes som arbeidsinntekt, selv … Les mer