Hva er en marginsamtale og hvordan unngå en (med eksempler)

Margin Call: What It Is and How to Meet One En margin call er et krav fra megleren din om ytterligere midler for å dekke tap på marginkontoen din. Hvis du ikke oppfyller marginkravet, kan megleren selge verdipapirer på kontoen din for å dekke tapene. Her er to eksempler på hvordan en margin call kan … Les mer