Stagflasjon

Stagflasjon er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der inflasjonsraten er høy og den økonomiske vekstraten er lav. Denne kombinasjonen av faktorer kan føre til økt arbeidsledighet og redusert levestandard. Hva er den nye keynesianske Phillips-kurven? Den nye Keynesian Phillips-kurven (NKPC) er en makroøkonomisk modell som beskriver hvordan inflasjonsraten varierer med arbeidsledighet … Les mer