Detektivkontroll

Detektivkontroll er et regnskapsbegrep som refererer til en type kontroll som er laget for å oppdage feil eller uregelmessigheter. Detektivkontroller implementeres vanligvis i etterkant for å identifisere problemer som allerede har oppstått. Et selskap kan for eksempel gjennomføre en månedlig gjennomgang av alle transaksjoner for å identifisere eventuelle feil eller uregelmessigheter. Detektivkontroller er viktige fordi … Les mer

Hva er markedsvridning?

En markedsvridning er et økonomisk begrep som refererer til en situasjon der det frie markedet ikke har lov til å fungere ordentlig. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert statlig intervensjon, monopoler og eksternaliteter. Markedsvridning kan føre til ineffektivitet og urettferdighet i økonomien, og kan ofte håndteres gjennom regjeringens politikk. Hva vil det … Les mer