Hylletilbudsdefinisjon

Et hylletilbud er et tilbud av verdipapirer som ikke er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC), som lar utstederen selge verdipapirene over en tidsperiode uten å måtte gå gjennom registreringsprosessen hver gang. Utstederen må sende inn en hylleregistreringserklæring til SEC før tilbudet, som beskriver tilbudet og verdipapirene som skal selges. Utsteder kan deretter selge … Les mer

midler fra drift (FFO) til total gjeldsgrad

Midlene fra drift til total gjeldsgrad er et finansielt forholdstall som måler en bedrifts evne til å dekke sine totale gjeldsforpliktelser med sine midler fra driften. Dette forholdet er viktig fordi det gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og dens evne til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser. Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps … Les mer