Økonomisk sjokk Definisjon

Et økonomisk sjokk er en plutselig og betydelig hendelse som påvirker økonomien i et land eller en region. Disse hendelsene kan omfatte naturkatastrofer, politiske kupp, økonomiske kriser og mer. Sjokk kan ha både positive og negative effekter på økonomien, avhengig av den spesielle situasjonen. Hva er stagflasjon i enkle ord? Stagflasjon er en situasjon der … Les mer