Hva er inntektsstyring?

«Earnings management» er bevisst manipulering av finansiell rapportering for å oppnå et ønsket resultat. Dette kan gjøres for å nå visse finansielle mål, som å øke inntjening per aksje, eller for å jevne ut volatilitet i inntjeningen. Ofte gjøres inntjeningsstyring innenfor rammen av allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP), men det kan også innebære ulovlige aktiviteter, som … Les mer