Hva er et medlem?

Et medlem er en person som er medlem av en bestemt organisasjon eller gruppe. I aksjemarkedet er et medlem en person eller et firma som er medlem av en børs. Medlemmer av en børs har vanligvis lov til å handle aksjer og andre verdipapirer på børsgulvet. Hva er utvekslingsmedlemskap? Et utvekslingsmedlemskap refererer til et medlemskap … Les mer

Garantert minimumsakkumuleringsfordel (GMAB)

A Guaranteed Minimum Accumulation Benefit (GMAB) er en annuitetsrytter som garanterer at et minimumsnivå av renter vil bli kreditert kontoen, selv om markedsforholdene er ugunstige. Denne rytteren brukes ofte til å gi et gulv for en konto som er investert i en variabel livrente. GMAB-rytteren har vanligvis en løpetid på 10 år eller lenger, hvoretter … Les mer

Netto fortjeneste Renter

En netto overskuddsinteresse («NPI») er en type økonomisk interesse i en enhet, typisk en virksomhet, som gir innehaveren rett til en andel av enhetens overskudd, fratrukket utgifter. NPI er en kontraktsfestet rettighet, vanligvis gitt i forbindelse med en transaksjon eller et forhold mellom innehaveren og enheten, for eksempel en investering, finansiering eller tjenesteavtale. Innehaveren av … Les mer