Kijun Line (Base Line) Definisjon og taktikk

Kijun-linjen, også kjent som baselinjen, er en teknisk indikator som brukes i Ichimoku Kinko Hyo-handelssystemet for å identifisere støtte- og motstandsnivåer. Base Line beregnes ved å bruke gjennomsnittet av høye og lave priser over de siste 26 periodene. Base Line anses som en ledende indikator fordi den brukes til å forutsi fremtidige priser. Når prisen … Les mer

Crawling Peg

En krypende pinne er en type valutakursregime der en valutas verdi tillates å svinge innenfor et forhåndsbestemt bånd i forhold til en annen valuta. Båndet er ofte basert på en fast prosentandel av valutaens verdi, og kursen tillates å bevege seg opp eller ned innenfor båndet i henhold til endringer i verdien av den andre … Les mer