Social License to Operate (SLO)

Den sosiale lisensen til å operere (SLO) er et begrep som brukes i forretnings- og utviklingssfærene for å beskrive tillatelsene eller godkjenningene som et selskap eller en organisasjon trenger for å operere i et bestemt område eller land. Det brukes ofte i forhold til naturressursutvinning, men kan også brukes på andre typer virksomheter. Den sosiale … Les mer

Hva er en teaser-sats?

En teaser-rente er en lav introduksjonsrente som tilbys av långivere på visse produkter, vanligvis kredittkort og boliglån med justerbar rente (ARMs), for å lokke kunder. Når introduksjonsperioden utløper, øker renten vanligvis, noen ganger betydelig. Et kredittkort kan for eksempel tilby 0 % APR for de første 12 månedene, hvoretter APR kan hoppe til 18 % … Les mer