Engrosbank

Engrosbank refererer til banktjenester som tilbys til store institusjoner, som selskaper, myndigheter og andre finansinstitusjoner. Grossistbankfolk tilbyr en rekke tjenester, inkludert utlån, innskuddstaking, valuta og finanstjenester. De gir også råd om fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkeder og andre økonomiske forhold. Hva er forskjellen mellom engros- og detaljbanktjenester? Hovedforskjellen mellom engros- og detaljbank er at engrosbank er … Les mer

Hva er endring i finans?

I finans er endring definert som avkastningen på en investering over en periode. Endring kan måles i absolutte termer (f.eks. dollar) eller i relative termer (f.eks. prosent). Endring kan også beskrives som forskjellen mellom gjeldende pris på en eiendel og prisen på et tidligere tidspunkt. Det er to typer endringer i finans: nominell endring og … Les mer