Vertikal linjediagram Definisjon og eksempel

Et vertikalt linjediagram er en type diagram der dataene er plottet som en serie vertikale linjer. Hvert datapunkt er representert av en linje som strekker seg fra bunnen av diagrammet til toppen. Linjene er vanligvis fordelt jevnt fra hverandre, noe som gjør det enkelt å sammenligne verdiene til forskjellige datapunkter. Vertikale linjediagrammer brukes ofte til … Les mer