Frafall av Premium Rider

En frafall av premium-rytter er et tillegg til en livsforsikring som lar forsikringstakeren slutte å betale premie hvis de blir ufør og ikke kan jobbe. Rytteren kan legges til både termin og permanent livsforsikring. Dersom forsikringstaker blir ufør og arbeidsufør, frafaller forsikringsselskapet premiebetalingen. Forsikringen vil forbli i kraft og dødsfallsstønaden vil bli utbetalt til mottakeren … Les mer