Produksjon Produksjon

Produksjonsproduksjon er et mål på produksjonen til produksjonssektoren i økonomien. Det brukes ofte som en indikator på helsen til produksjonssektoren og som en ledende indikator på økonomisk aktivitet mer generelt. Produksjonssektoren er en nøkkeldriver for økonomisk vekst og er en viktig kilde til sysselsetting og inntekt. Hva er hovedformålet med produksjonssektoren? Hovedformålet med industrien er … Les mer