vedlikeholdsobligasjon

En vedlikeholdsobligasjon er en type rentesikkerhet som utstedes av et selskap for å skaffe midler til vedlikehold av anlegg og utstyr. Obligasjonen utstedes typisk for en periode på fem til ti år, og betaler renter halvårlig. Ved slutten av løpetiden vil obligasjonseieren motta hovedstolen på obligasjonen, pluss eventuelle påløpte renter. Hva er en vedlikeholdsperiode? En … Les mer