Resultatmargin før skatt Definisjon

Fortjenestemargin før skatt er et finansielt forholdstall som måler et selskaps lønnsomhet før skatt. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps inntekt før skatt med dens totale inntekt. Resultatmarginen før skatt er en god indikator på et selskaps samlede lønnsomhet og dets evne til å generere inntekt før skatt. Hva er eksempler på fortjenestemarginer? Fortjenestemargin … Les mer