Salgsmix

Salgsmix er begrepet som brukes for å beskrive sammensetningen av et selskaps salg. Salgsmiksen kan uttrykkes i form av produkter, tjenester, geografiske regioner eller kundetyper. Salgsmiksen er en viktig faktor i finansiell planlegging og analyse, da den kan ha en betydelig innvirkning på en bedrifts omsetning og lønnsomhet. Salgsmiks kan også refereres til som produktmiks … Les mer