Management Buy-In (MBI)

En management buy-in (MBI) er en type fusjon eller oppkjøp der en gruppe ledere fra et annet selskap kjøper en kontrollerende eierandel i selskapet de skal lede. Lederne som inngår i MBI-teamet har typisk kompetanse og erfaring i samme bransje som selskapet de kjøper opp. Det primære målet for en MBI er å injisere ny … Les mer

Grantor Definisjon

En tilskuddsgiver er den som overfører eierskapet til en eiendel til en annen person. I forbindelse med opsjonshandel er tildeler den parten som selger opsjonen. Tildeleren mottar en premie fra opsjonskjøperen i bytte mot å gi fra seg retten til enten å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en spesifisert pris på eller før … Les mer