Hva er jobbvekst?

Makroøkonomi er studiet av atferden til store finansielle systemer. Generelt ser den på hvordan finansielle systemer påvirker økonomisk vekst. Makroøkonomi fokuserer spesielt på følgende tre aspekter ved økonomien: 1. Nivået på økonomisk aktivitet (f.eks. BNP) 2. Den økonomiske veksten 3. Sysselsettingsnivået Jobbvekst er ganske enkelt antallet nye jobber som skapes i økonomien over en periode. … Les mer

Hva er et søppelbånd?

Definisjonen av søppelobligasjon, også kjent som en strukturert obligasjon, er en obligasjon med fast inntekt som utgjør en høy risiko for å være ubetalt, og den har derfor også en høyere rente. Derfor kan de betraktes som knappe titler kredittkvalitet, som kan utstedes både av staten og selskaper, selv om de generelt sett er lite … Les mer

Kategorier B