Hva alle bør vite om subjektiv sannsynlighet

Subjektiv sannsynlighet er en type sannsynlighet som er basert på en persons personlige vurdering eller mening. Denne typen sannsynlighet er ikke basert på noen vitenskapelig eller matematisk beregning, men snarere på individets egen personlige tro eller følelser rundt en bestemt hendelse som inntreffer. Subjektiv sannsynlighet brukes ofte i situasjoner der det ikke er nok data … Les mer