Balansevolum (OBV): Definisjon, formel og bruk som indikator

On-Balance Volume (OBV): Definisjon, formel og bruksområder On-Balance Volume (OBV) er en teknisk analyseindikator som måler kjøps- og salgspresset til et verdipapir. OBV-formelen er ganske enkelt forskjellen mellom volumet av verdipapirer handlet på opp-dager versus volumet av verdipapirer handlet på ned-dager. OBV kan brukes som en ledende indikator for å forutsi prisbevegelser, da den ofte … Les mer