Definisjon av landrisiko

En landrisiko er risikoen for at et lands politiske eller økonomiske forhold vil påvirke verdien av en investering negativt. Landrisiko kan deles inn i to underkategorier: 1. Politisk risiko: Risikoen for at et lands politiske forhold vil påvirke verdien av en investering negativt. Politisk risiko inkluderer risikoen for ekspropriasjon, nasjonalisering, konfiskering og politisk vold. 2. … Les mer