Økonomisk effektivitet: Definisjon og eksempler

Hva er økonomisk effektivitet? Økonomisk effektivitet er bruk av ressurser på en mest mulig effektiv måte for å produsere størst mulig produksjon. Hva er et eksempel på effektivitet i virksomheten? Det finnes mange eksempler på effektivitet i næringslivet, men en av de viktigste er effektiv allokering av ressurser. Dette betyr at virksomheter må vurdere nøye … Les mer