Pink Slip

En rosa lapp er et varsel om oppsigelse. Begrepet kommer fra det rosa papiret som historisk ble brukt for å varsle om oppsigelse. Trenger jeg rosa slip NSW? Nei, du trenger ikke en rosa lapp i New South Wales. Er det det samme som å bli sagt opp? Nei, å bli sagt opp er ikke … Les mer

Hva er bidragsmarginen?

Begrepet bidragsmargin er forskjellen mellom salgsprisen minus de variable kostnadene. Definisjonen av bidragsmargin betraktes også som inntektsoverskudd i forhold til variable kostnader, et overskudd som må dekke faste kostnader og fortjeneste. Bidragsmarginelementer Bidragsmarginen består av forskjellige elementer som vi må analysere: Faste kostnader: kostnadene som forblir konstante over tid, uavhengig av produksjonsvolum. Eksempel: leie et … Les mer

Kategorier D