Night Depository

Et nattinnskudd er en type bankinnskudd som gjøres etter at bankfilialer har stengt for dagen. Innskuddet gjøres vanligvis til en nattdepot, som er en safe plassert inne i eller i nærheten av banken. Banken behandler innskuddene neste morgen. Et nattinnskudd kan gjøres av en enkeltperson eller en bedrift. En person kan gjøre et nattinnskudd hvis … Les mer