Forstå høy minus lav (HML)

HML-forholdet er et mål på markedsrisiko. Den beregnes ved å trekke avkastningen på en portefølje av aksjer med høy risiko fra avkastningen på en portefølje av aksjer med lav risiko. Det resulterende tallet deles deretter på markedsrisikopremien. HML-forholdet kan brukes til å bestemme om en aksje er over- eller undervurdert. Hvis HML-forholdet er positivt, indikerer … Les mer