Tilknyttet selskap

Et tilknyttet selskap er et selskap som er tilknyttet et annet selskap. Begrepet kan referere til et datterselskap, et holdingselskap eller et selskap som er under felles eierskap eller kontroll med et annet selskap. Tilknyttede selskaper er vanligvis opprettet med det formål å forfølge forretningsforetak sammen eller for å samle ressurser og ekspertise. Hva er … Les mer

Elastisitetsdefinisjon

Elastisitet er et mål på hvordan etterspørselen etter en vare eller tjeneste endres som svar på en endring i prisen. Elastisiteten kan enten være elastisk eller uelastisk. Hvis etterspørselen er elastisk, vil en liten prisendring føre til stor endring i etterspørselen. Hvis etterspørselen er uelastisk, vil en liten endring i prisen kun føre til en … Les mer

Over og kort forklart

Begrepet «over og kort» brukes for å beskrive en situasjon der en organisasjon har flere forpliktelser enn eiendeler. Dette kan skje av en rekke årsaker, men det skjer vanligvis når en organisasjon har tatt på seg for mye gjeld eller har tatt dårlige investeringsbeslutninger. Når en organisasjon er «over and short», er den i fare … Les mer