Hva er gnistspredningen?

Gnistspredningen er marginen mellom prisen på naturgass og prisen på elektrisitet. Spreaden brukes som et mål på markedsforhold og for å forutsi fremtidige strømpriser. Gnistspredningen beregnes ved å trekke prisen på naturgass fra prisen på elektrisitet. Spredningen kan være positiv eller negativ, avhengig av de relative prisene på naturgass og elektrisitet. En positiv gnistspredning indikerer … Les mer

Hva betyr bøttelegging?

Begrepet bucketing refererer til prosessen med å allokere verdipapirer til spesifikke bøtter, eller kategorier, basert på visse kriterier. For eksempel kan en megler samle verdipapirer basert på deres risikonivå, likviditet eller forventet avkastning. Ved å gjøre det kan megleren lettere matche kjøpere og selgere av verdipapirer, og kan også håndtere risikoen knyttet til disse verdipapirene … Les mer

Hva er en skrift?

En stevning er en formell skriftlig kjennelse utstedt av en domstol eller annen myndighet. Stevner brukes vanligvis til å gi ordre om å tvinge noen til å gjøre noe, for eksempel å møte opp i retten, eller for å stoppe noen fra å gjøre noe, for eksempel å trenge eiendom. Kan det utstedes stevning mot … Les mer