gjennomslagsrate

Gjennomføringsgraden er prosentandelen av inntekten fra en eiendom som «gis igjennom» til investoren etter at utgiftene er betalt. For eksempel, hvis en eiendom genererer $1000 i månedlige leieinntekter og har $200 i månedlige utgifter, vil gjennomstrømningsraten være 80%. Med andre ord vil investoren motta $800 per måned i nettoinntekt fra eiendommen. Hva er meningen med … Les mer

Hva er balansen?

Balansen er et økonomisk begrep som kan ha flere betydninger avhengig av konteksten det brukes i. For eksempel starter med feltet regnskap, refererer saldoen til forskjellen mellom inntekt og utgifter (konsept som ligner på utgiftene). For å gi deg en mer spesifikk definisjon, er saldoen på en konto resultatet som oppnås etter å ha trukket … Les mer

Kategorier B