Ulike typer verdipapirfond og hvordan de er priset

Ulike typer verdipapirfond og hvordan de er priset Hva er 4 typer investeringer? Det er fire typer fondsinvesteringer: aksjer, obligasjoner, pengemarked og balansert. Hver type investering har sitt eget sett med egenskaper og risiko. 1. Aksjefond: Aksjefond er aksjefond som investerer i aksjer. De kan enten være aktivt forvaltet, noe som betyr at fondsforvalteren velger … Les mer