Natural Hedge Definisjon

En naturlig sikring er en måte å redusere risiko ved å bruke et finansielt instrument som oppveier eksponering mot en motposisjon. Dette kan gjøres ved å ta motsatte posisjoner i samme verdipapir eller ved å investere i verdipapirer som beveger seg omvendt til den opprinnelige investeringen. En naturlig sikring kan også opprettes ved å bruke … Les mer