Hva er en rød chip i virksomheten?

En rød brikke er et selskap som er innlemmet i Kina og notert på Hong Kong-børsen. Røde brikker er vanligvis store, statseide virksomheter som er involvert i bransjer som bank, olje og stål. De kalles «røde chips» fordi de blir sett på som en måte for den kinesiske regjeringen å utøve kontroll over strategiske industrier. … Les mer

Isoquant Curve: Egenskaper og formel

Isokvantkurven: egenskaper og formel Hva er forutsetningene og egenskapene til en isokvant? Forutsatt at vi refererer til en todimensjonal isokvant, representerer isokvanten alle de forskjellige kombinasjonene av to innganger (vanligvis arbeid og kapital) som kan brukes til å produsere et spesifikt produksjonsnivå. Isokvanter er vanligvis skrånende nedover, noe som betyr at når du øker mengden … Les mer

Refundert obligasjon

En tilbakebetalt obligasjon er en obligasjon som er tilbakebetalt av utsteder før forfallsdatoen. Utsteder kan velge å tilbakebetale obligasjonen av en rekke årsaker, for eksempel for å dra nytte av lavere renter eller for å skaffe ekstra kapital. Når en obligasjon er tilbakebetalt, betaler utstederen tilbake hovedstolen på obligasjonen til obligasjonseierne og utsteder deretter nye … Les mer