Multiples Approach Definisjon

Multippeltilnærmingsdefinisjonen er en verdsettelsesmetode som bruker markedsbaserte forholdstall for å estimere verdien av et selskap. Nøkkeltallet er utledet fra prisene til lignende selskaper i markedet. Multippeltilnærmingen er også kjent som den relative verdsettelsesmetoden. Hva er de fem metodene for verdsettelse? De fem metodene for verdsettelse er pris-til-inntektsforholdet (P/E), pris-til-bok-forholdet (P/B), pris-til-salg-forholdet (P/S), virksomhetsverdien til -EBITDA … Les mer