Generell partnerdefinisjon

En generell partner er en person eller enhet som eier en virksomhet sammen med en annen person eller enhet. Komplementæren er typisk ansvarlig for å styre den daglige driften av virksomheten, samt å være solidarisk ansvarlig for eventuell gjeld eller forpliktelser som påløper virksomheten. I noen tilfeller kan komplementaren også ha en økonomisk eierandel i … Les mer